ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ: หลักสูตรเต็มกำลังสอง เรื่องถ้าพรุ่งนี้ไม่มีไฟฟ้า 23 กันยายน 2565 ฮิต: 34
ประกาศ กศจ.นครพนม เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอใช้บัญชี กศจ.สกลนคร) 19 กันยายน 2565 ฮิต: 63
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 09 สิงหาคม 2565 ฮิต: 160
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 05 สิงหาคม 2565 ฮิต: 57
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 03 สิงหาคม 2565 ฮิต: 103
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2565 03 สิงหาคม 2565 ฮิต: 36
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 02 สิงหาคม 2565 ฮิต: 79
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 22 กรกฎาคม 2565 ฮิต: 58
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ 21 กรกฎาคม 2565 ฮิต: 33
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 21 กรกฎาคม 2565 ฮิต: 69

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

ประกาศเจตนารมณ

ชองทางรบความคดเหน 2

  QA 

เรองรองเรยน

แบนเนอร เฟส

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

bpsi 2 01

Picture1

 slip 

 yada

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

สไลด11 2

สไลด2

สไลด4

สไลด5

สไลด6

สไลด7

สไลด8

สไลด9

สไลด10

สไลด11

สไลด12