ข่าวประชาสัมพันธ์

ชื่อ วันที่แก้ไข ฮิต
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 24 พฤษภาคม 2565 ฮิต: 7
แบบฟอร์มขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 13 เมษายน 2565 ฮิต: 10
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน 25 มีนาคม 2565 ฮิต: 18
รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม จำนวน ๕ อัตรา 15 กรกฎาคม 2564 ฮิต: 85
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30 มิถุนายน 2564 ฮิต: 91
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 29 มิถุนายน 2564 ฮิต: 86
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 25 มิถุนายน 2564 ฮิต: 158
จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ e-book 09 เมษายน 2564 ฮิต: 89
จิตอาสา สกสค.บริจาคโลหิต 29 มกราคม 2564 ฮิต: 128

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

name รอง ศธจ 1 01

สไลดทำเวบ

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 2 01

 

Picture1

 ita 64 01

 

 

slip 

 yada