Author name: admin

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๓๘ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางนราธร แก้ววัน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สิ้นสุด สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 06.00 น. นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนมและบุคลากรในสังกัดร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช สิ้นสุด สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 และแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา 09.30 น. นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีเปิดงาน EDU SOFT POWER FESTIVAL 2024 และแถลงผลงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการจัดงานขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 และกิจกรรมงานวันคริสต์มาส จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาววารุณี คำคลี่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานขึ้นปีใหม่ ประจำปี

Scroll to Top