ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๓๘ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางนราธร แก้ววัน ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน นางศิรินาถ แพฟืน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวปาลิตา นิ่มน้อย นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๓๘ รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top