กิจกรรมโครงการจัดงานขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 และกิจกรรมงานวันคริสต์มาส จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาววารุณี คำคลี่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2567 และกิจกรรมงานวันคริสต์มาส จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม และในเวลา 18.30 น. ร่วมงานขบวนพาเหรดซานต้าครอสและแซนตี้ ในพิธีเปิดเทศกาลฤดูหนาว Nakhonphanom Winter Festival 2024 ตอน หนาวลม ชมโขง ณ เวทีกลางหน้าหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ถนนคนเดิน โดยมีนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top