ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

PDF ประกาศสำนักพระราชวัง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top