การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จำนวน 2 ราย ดังนี้
       1. นางสาวจิตรลดา  ผลโยน          ดาวน์โหลดประกาศฯ
       2. นางสาวภัทรีญา  โกพลรัตน์       ดาวน์โหลดประกาศฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top