กิจกรรมสานสามัคคีและสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของจังหวัดนครพนม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (1 เมษายน 2567)

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. 13.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม   
นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายนางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมสานสามัคคีและสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของจังหวัดนครพนม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (1 เมษายน 2567) โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นเมือง  เพื่อให้ข้าราชการทุกฝ่ายได้รู้สึกถึงความรัก สามัคคี ตระหนักถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรี หน้าที่ ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการ ให้เป็นไปในทาง
ที่ดี นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top