กิจกรรมสานสามัคคีและสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของจังหวัดนครพนม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 (1 เมษายน 2567)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top