พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางกนกพร ด้วงคำภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางจารุนันท์ เนวะมาตย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top