พิธีทำบุญตักบาตรเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ 2 เมษายน และวันอนุรักษ์มรดกไทย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top