นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top