ร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top