ร่วมรับฟังการแสดงธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในงานนมัสการองค์พระธาตุพนม

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาตรีมุข วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางวารุณี คำคลี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางดรุณี นาคะนคร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวศิรินาถ แพฟืน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวปาลิตา นิ่มน้อย นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการแสดง ธรรมเทศนาและเวียนเทียน เนื่องในงานนมัสการองค์ พระธาตุพนม นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top