การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ป้องกันการทุจริต มีคุณธรรมและทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผลการคัดเลือก บุคคลต้นแบบคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top