ร่วมจัดกิจกรรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีม่วง เพื่อแสดง ออกถึงความรักและจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top