พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในโอกาส ฌแลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางกนกพร ด้วงคำภา ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสาววารุณี คำคลี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง จุดเทียนชัย ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในโอกาส ฌแลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top