พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางจารุนันท์ เนวะมาตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนางสาวนราธร แก้ววัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน จังหวัดนครพนม นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top