งานวันครู ครั้งที่ ๖๘ ประจำปี ๒๕๖๗

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม รวมทั้งหน่วยงานทางการศึกษาในเขตอำเภอเมืองนครพนม เข้าร่วมงานวันครู อำเภอเมืองนครพนม ครั้งที่ 68 พ.ศ.2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ณ ห้องประชุมหนองบึก 1 ศูนย์ประชุมหนองบึกชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top