งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ พิพิธภัณฑ์น้ำจืดโลกของปลาแม่น้ำโขง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top