ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปี 2567

วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติงานจุดเน้นด้านการศึกษา ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการสร้าง และส่งเสริมความเป็น พลเมืองดีฯ ระดับจังหวัด ณ โรงแรมริเวิร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบนโยบายการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” และเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top