กิจกรรมการประกวดสุดยอดผ้าไทยจังหวัด ปี 2567 กิจกรรมเปิดตัวผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และ กิจกรรม “สวมผ้าไทย ใส่ซิ่น กินข้าวปิ่นโต” ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นตัวแทนคณะกรรมการประกวดผ้าไทยจังหวัด ปี 2567 พร้อมนางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางพัชรินทร์ นวลตา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาววรฤทัย วงศ์ละ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมการประกวดสุดยอดผ้าไทยจังหวัด ปี 2567 นำโดยนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี และกิจกรรมเปิดตัวผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และ กิจกรรม “สวมผ้าไทย ใส่ซิ่น กินข้าวปิ่นโต” ครั้งที่ 2/2567 นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top