กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี   มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 Big Cleaning Day สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top