ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เนื่องในวันฉัตรมงคล 2567

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๖7 เวลา 08.30 น. ณ สวนเทิดพระเกียรติ 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ กำจัดวัชพืช เนื่องในวันฉัตรมงคล 2567 นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top