ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (กศจ.นพ)

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวล ๑๐.๓๐ น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม โดย นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (กศจ.นพ) โดยมี นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมลำน้ำโขง ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top