พิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้ที่ได้รับรางวัลฯ
1. นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
2. นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
3. สิบเอก ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม
4. นางอัจฉรา คะษาวงค์ ข้าราชการบำนาญ
5. นางสาวสุริยา สาลีเพ็ง ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
6. นายปกาศิต คำจารย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครพนม
7. นายชีวัน นาโคกุล ครู โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top