พิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคงยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นายณฐกร วงศ์จันลา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ลายผ้าสิริวชิราภรณ์” “ลายผ้าชบาปัตตานี และเครื่องหมายรับรองแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion :แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” ให้แก่นายอำเภอ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และตัวแทนกลุ่มทอผ้าในจังหวัดนครพนม นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top