วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม) นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางสาวนราธร แก้ววัน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางกรรณิการ์ จำปาขาว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายศุภชัย แสนย้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2567 นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top