กิจกรรมขยายผลมอบหน่อกล้วยตานี ตามแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คนนครพนม “จากใบตองกล้วยธรรมดา สู่ มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top