งานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดนครพนม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 (ปีการศึกษา 2566) จำนวน 22 ทุน รวมเป็นเงิน 68,200 บาท นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียน  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top