กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ในการนี้ นายพิชัย วาจนสุนทร ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ให้การสนับสนุน ครู บุคลากร นักศึกษาและลูกเสือ จำนวน 30 คน พร้อมทั้งอุปกรณ์ทำความสะอาดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top