ประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครพนม (กศจ.) ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ คณะทำงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาจังหวัดนครพนม (กศจ.) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top