พิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่ 1 หลังปี พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม และนายครรชิต คูณสาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 หลังปี พ.ศ. 2567 นำโดย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top