พิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุสามเณรในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่1หลังปีพ.ศ. 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top