พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางจีรพร ตติยะรัตน์ และ ดร.อิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top