กิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายครรชิต คูณสาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนายเชาวลิต รัมพณีนิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอย พระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสร้างและส่งเสริมให้รู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่น และชุมชน มีจิตสำนึกรัก มีความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การ เป็นพลเมือง หรือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top