ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง กางวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสารีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

PDF ประกาศสำนักพระราชวัง ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top