ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 566 (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม)

ประกาศรายชื่อฯ PDF

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top