ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองโควิดในงานพระราชทานปริญญาบัตร แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top