กิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมใจแต่งกายด้วย “เสื้อสีม่วง” หรือ “สีเหลือง” มาร่วมใจแสดงพลังให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนปกป้องและถวายกำลังใจแด่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมใจแต่งกายด้วย “เสื้อสีม่วง” หรือ “สีเหลือง” มาร่วมใจแสดงพลังให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งแผ่นดิน นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top