ร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีม่วง เพื่อแสดง ออกถึงความรักและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีม่วง เพื่อแสดงออกถึงความรักและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top