ร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต”

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาววารุณี คำคลี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางจีรพร ตติยะรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวอิศราภรณ์ ชูมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวศิรินาถ แพฟืน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาววรฤทัย วงศ์ละ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ว่าที่ ร.ต.รัฐพงษ์ ไกรอัครเดช นักวิชาการศึกษา และนางสาวปาลิตา นิ่มน้อย นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “สวมผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น กินข้าวปิ่นโต” นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top