พิธีเปิด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมสำหรับ นักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567

Scroll to Top