ประกาศวาระจังหวัดนครพนม

ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567 นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ประกาศให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เป็นวาระจังหวัดนครพนม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายนำไปใช้ทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top