งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ มกราคม

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นายณฐกร วงศ์จันลา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นายเชาวลิต รัมพณีนิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางนฎา สีสินธุ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และ นางรฐานิษฐ์ พงศ์ธนาวดี นิติกรชำนาญการ ร่วมงาน รัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top