กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ชั้น 2 นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top