กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

เวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย  นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น มอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดนครพนม นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิด

เวลา 08.00 น. ณ ลานพญาศรีสัตตนคราช นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรกลุ่มคุรุสภาและกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น มอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดนครพนม นำโดยนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีมอบธง

เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  และกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น มอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top