ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ชั้น 2 นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมประชุม เพื่อมอบหมายงาน ภารกิจ และรับฟังการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top