ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม นางกัญญดา นิ่มน้อย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายครรชิต คูณสาร ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน นางสาวศิรินาถ แพฟืน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวปาลิตา นิ่มน้อย พนง.จ้างปฏิบัติงานนักประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นำโดย นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top