พิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง”

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายธันญ์สุธี ภัครธารีรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางรินทิพย์ วารี รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม   เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” จำนวน 6,000 แผ่น เพื่อนำมอบให้แก่สถานศึกษา และประชาชน นำโดย นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top