กิจกรรมเปิดตัวผ้าพระราชทาน “กิจกรรมเปิดตัวผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และ กิจกรรม “สวมผ้าไทย ใส่ซิ่น กินข้าวปิ่นโต” ครั้งที่ 2/2567

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top